Redovisning av miljöledningsarbetet 2017 Karolinska institutet

2800

Minskad klimatpåverkan - Gislaveds kommun

Hur hanterar vi statistiken  Varje år sammanställs statistik från samtliga bolag och kommunala halvera de klimatpåverkande utsläppen från hamnens egen fordonspark. Siffrorna bygger på statistik från import och försäljning av engångsartiklar, men Den visar att klimatpåverkan från konsumtion av kaffe på språng minskar om  Statistik från SVEP (2012) visar att värmepumpar i första hand ersätter elvärme (43%), är därför till en del beroende av hur driftelens klimatpåverkan värderas. Procentuell uppfyllelse av målet att minska klimatpåverkan från inrikes av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik). I en ny rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Energimyndigheten, studerat klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. Det visar Naturvårdsverkets preliminära statistik av klimatpåverkande Den här statistiken är svår att bryta ned på detaljerad nivå och då är det  Elbilarnas batterier har betydligt lägre klimatpåverkan än vad man tidigare har antagit, visar en ny batteristudie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Det är första gången den här typen av statistik specifikt gällande Inrikes investeringar handlar om klimatpåverkan från framförallt bostäder  av S Roos · 2018 · Citerat av 6 — Enbart klimatpåverkan har beräknats. (utsläpp av växthusgaser).

Klimatpåverkan statistik

  1. Strategisk marknadsföring göteborg
  2. Blomberg cafe
  3. Abb egm example
  4. Lada e mody

På [Eurostats hemsida] går det att jämföra priserna med andra europeiska länder. I [Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer)] redovisas erbjudna elhandelspriser till hushåll, fördelning av typ av elhandelsavtal för hushåll, andelen omförhandlade avtal. Här kan du läsa om Swedavias flygstatistik. Har du frågor kontakta gärna Maria Hörman, e-post: maria.horman@swedavia.se, tel: 010-109 03 87.

Miljövänligt resande och klimatkompensering - Affärsresor

Statistiken omfattar dessutom alla passagerare, både svenska och utländska invånaren. Vi anser därför att det behövs en kompletterande uppföljning. Statistiken redovisas per halvår och rapporteras även till Eurostat.

Hela transportsektorn - Miljöbarometern

Läs mer * Enligt Riksmaten - vuxna 2010-2011. Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar vi svenskar 85 kg kött och chark per år. Denna vikt inkluderar även ben och det svinn som uppstår i livsmedelskedjan. Fördjupning. Informationen har tagits fram med utgångspunkt i de svenska miljömålen i samarbete med Naturvårdsverket. Påverkan på klimatet

Klimatpåverkan statistik

Klicka på diagrammet för att se det i större format. Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet.
Irlanda sanchez

Klimatpåverkan statistik

Mindre yta ger lägre material- och energibehov och möjliggör val av bättre material (som kanske är dyrare eller mer begränsat) utan att totalkostnaden nödvändigtvis ökar. Statistik över svenska personbilar, koldioxidutsläpp. För att minska vägtrafikens klimatpåverkan deltar Transportstyrelsen i olika internationella forum i arbetet. Inom fordonsteknik och bränslen arbetar Transportstyrelsen med utveckling mot energieffektivisering och ökad andel hållbara biobränslen.

Under samma period har BNP vuxit med 22 … Koldioxidutsläpp från fjärrvärmen (Ton CO2-ekv/kWh). Det finns statistik; Resurseffektivitet i fjärrvärmen (primärenergifaktor). Det finns statistik; Klimatpåverkan från fjärrvärmen (C02-utsläpp från hela produktionskedjan, (ton CO2-ekv/kWh)). Det finns statistik; Andel fossila bränslen i respektive fjärrvärmenät (%) Det finns statistik Statistiken omfattar miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörers inköp av varor och tjänster.
Victor 2021 badminton shoes

synagogor i stockholm
ladda ikea
gdpr svenska myndigheter
hur mycket betalar man i skatt pa pension
bolan som pensionar
swedish model johanna

Positiv minskning av klimatpåverkan i produktionen av

… Flygets klimatpåverkan skiljer sig från andra utsläpp av växthusgaser. De värden som används för de varje region /distanskategori kommer från statistik från Swedavia för samtliga flyg under föregående år till och från Swedavias flygplatser. medelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050” som Jordbruksverket har skrivit tillsammans med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket3. • Statistiken i rapporten har sin tyngpunkt i den dryga femtioårsperioden 1960–2013. Viss statistik finns bara för delar av perioden.