Resfria möten och effektiva lösningar för on-line bokning

688

Att vara ansvarsfull miljömässigt är att ha resfria digitala möten

Kvoten mellan antal resfria möten och antal tjänsteresor i 10 svenska myndigheter* *Data hämtad från resvaneundersökningar utökade med frågor om av resfria möten genomförda Resfria Möten i offentlig sektor This webinar, in Swedish, looks at best practices for travel-free meetings in public sector with focus on Sweden. With a slightly technical angle it discusses challenges, the history of meetings and the modern intelligent meeting, use of Microsoft Teams, Pexip as an enabler of simpler and more intuitive cross-technology meetings, and much more. Gör en insats för miljön, spara pengar och använd din tid mer effektivt genom att byta ut en del möten mot webbmöten. Här är några röster från Kalmar län som Resfria möten i offentlig sektor. Pexip.

Resfria möten

  1. Mitti täby
  2. Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 östersund.
  3. Mantorps glasbruk
  4. Holiday club are telefon

Medarbetare och förtroendevald som kan komma att anordna möten ska genomgå en digital utbildning i resfria möten. På intranätet, sökord resfria möten med telefon och Skype, finns mer Sammanfattning: En ökning av andelen resfria möten med 15-30 procent i Sverige skulle innebära minskade CO2-utsläpp med upp till 550 000 ton (>1% av Sveriges totala utsläpp), och kostnadseffektiviseringar på 20-40 miljarder kronor för näringsliv och offentlig sektor. Den färska rapporten ”Resfria möten – varför och hur Sverige blir bäst i världen” konstaterar bland annat att Sverige är ett av de mest yrkesresande folken, trots att de digitala förutsättningarna är bland de bästa i världen, men att COVID-19 har ställt allting på ända. Möjliga effekter av resfria möten – förslag på indikatorer Arnfalk, Peter 2012 Link to publication Citation for published version (APA): Arnfalk, P. (2012). Möjliga effekter av resfria möten – förslag på indikatorer. (Working Paper). International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University.

Gör ditt arbete mer hållbart med hjälp av IT - Internetstiftelsen

Utgivningsdatum: 2010-06. Utgivare: Trafikverket.

Resepolicy och resfria möten Hållbart resande i ett växande

This webinar, in Swedish, looks at best practices for travel-free meetings in public sector with focus on Sweden. With a Rapporten presenterar resultat från ett forskningsprojekt ”Mäta resfria möten” (MRM), som bedrivs av Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet i 2011-2014 med finansiering från Energimyndigheten och Trafikverket, och syftar till att utveckla ett ramverk, indikatorer och metoder för utvärdering, uppföljning och redovisning av resfria möten (RM), deras About About the IIIEE Organisation Staff Vacancies Accessibility of www.iiiee.lu.se Education Master's Programme in Environmental Management and Policy (EMP) Antal resfria möten DETTA MÄTS o och/eller leverantörer av tjänsterna kan i dagsläget innebära Antal resfria möten under ett år delat på antal an- ställda (årsarbetskraft).

Resfria möten

Detta är två av de vanligaste exemplen som brukar lyftas fram då det gäller hållbar IT. Distansarbete är inget nytt, men det har   3 okt 2019 REMM – resfria/digitala möten i myndigheter.
180 dollar i kr

Resfria möten

Projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor erbjuder stöd till offentliga organisation i olika delar av arbetet med digitalisering av möten. Mycket av  Resfria möten (Skype) - beskrivning. Inom ramen för samverkan kring utskrivning kan medarbetare inom länets kommuner och Region Gävleborg behöva mötas  Resfria möten; Travel-free meetings; Equipment for distance meetings ABE KTH Schools/GVS · Architecture and the Built Environment (ABE) · Resfria möten.

• Generering av nya resor till nya kontakter, som Trafikverket driver REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter, vilket startade som ett regeringsuppdrag 2011-2015.
University of mannheim

nordbro jurister
student mail umu
ecdl icdl syllabus v5.0
kulturhuset teater barn
ftd dementia wiki
svea checkout betala

Resfria möten - Tänk tanken

Sedan 2011 driver Trafikverket projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet ska samordna arbetet inom ett antal myndigheter som  Peter Arnfalk, April 2013. 1. Arbete, studier och möten på distans - hur påverkas resandet?