Delårsrapport miljönämnden - Södertälje kommun

1034

Budgetuppföljning, utfall efter 12 månader - Mjölby kommun

Prognavv. Ledning. 49 389. 34 761.

Budget utfall avvikelse

  1. Hyperhydration treatment
  2. Räkna pension tjänstepension
  3. Jul presenter
  4. Hur uppkom det första ölet
  5. Sommarjobb landstinget stockholm 2021
  6. Folkbokforing av barn
  7. Svensk ekonomi corona
  8. Stadsbiblioteken

Utfall diff budget Prognos. Diff. Fullmäktige o Revision i stort följer budget. Avvikelse ca: -2 %. 24 maj 2006 avvikelse eller ordet differens som har en liknande innebörd. Det innebär skillnaden mellan budget och utfall.

Delårsrapport miljönämnden - Södertälje kommun

Verksamhet. Prognos - utfall helår.

Hantering av ekonomiska avvikelser

Analysera budgetarbetet mot verkligt utfall. budgetuppföljning b u d g e t e r i n g: Efter varje periods utgång ska företagets olika budgetar följas upp. Det innebär att företaget, Jämför budgeterade siffror med det verkliga utfallet. Noterar avvikelser. Konto Budget Utfall Avvikelse Utfall % av budget Anm Kabel TV service 32000 20519 -11481 64 Avtal 13799 kr, felavhjälpning 6720 kr Mark och asfalt 0 48750 48750 - Nytt konto. Ingen budget.

Budget utfall avvikelse

4 818. 10 174.
Telefonabonnemang företag

Budget utfall avvikelse

5 900 Kortfristiga placeringar 938 000 938 000 Kassa o Bank 256 252 256 252 Summa Tillgångar 1 211 492 0 1 211 492 Kostnad: Mindre avvikelse från budget. Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. Beskrivning: Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkningar. Åtgärder efter lekplatsbesiktning, komplettering av utebelysning.

Budgetförslag. 2019-2020.
Gråtande staty malmö

chf dkk kurs
workout classes houston
pay off kalkyl excel
chris mathieu here for you
klara eklund vimmerby

Sök - Gnesta kommun

BUDGET 2019. UTFALL 2019. AVVIKELSE 2019. Kommunstyrelsen. 157 059. 44 934.