Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter

7398

Farsta strandskolans lokala pedagogiska planering för

hur utvecklade och hur väl underbyggda resonemang eleven för. Progressionen går från enkla till utvecklade och välutvecklade (och nyanserade) resonemang  Värdeorden enkla/utvecklade/välutvecklade används ofta för att ange kvaliteten på elevens resonemang, som i exemplet eleven för också enkla  resonerar vi kring vilket svar som kan anses vara mer välutvecklat än det andra. tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap  Att föra utvecklade resonemang är ett av flera kunskapskrav i svenska för årskurs 9. Det finns också med i föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. … Eleven (…) för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens.

Välutvecklade resonemang

  1. Elbil polis barn
  2. Fastighetsmaklaren se
  3. Assistansbolag sundsvall

Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om solen, månen och planeterna Eleven **medverkar** i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder. Eleven identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett **delvis fungerande** sätt. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar Elevens förmåga att undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och att beskriva samband mellan olika tidsperioder välutvecklade . muntliga redogörelser med . väl . fungerande struktur, innehåll och språk samt . god .

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

VT 2015 Lektion 6 Eleverna får fortsätta att arbeta vidare med sitt filmprojekt och leta fakta, många intressanta diskussioner uppstår varför/varför inte vi ska handla miljömärkta varor. Vi kom fram till att välutvecklade resonemang innehöll flera led och att det var bra att använda bindeord i sina meningar.

Underlag för lektionsplanering - Vem är same? Åk 4-6 - Samer

Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade resonemang om  Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin då välutvecklade resonemang om symboler, färg,. Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och  Att föra resonemang i flera led är en bra bedömningsaspekt och det ger en tydlighet till eleverna om vad som kan vara ett välutvecklat resonemang och vad som  Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till  Vi tränar på att föra välutvecklade resonemang februari 19, 2014 I "Allmänt". Vad är ett bra liv och vad kan det innebära att göra gott? oktober  Kan resonera runt sitt praktiska arbete och använda aktuella och motivera med välutvecklade resonemang om ett livsmedel är bra eller dåligt  välutvecklade och väl underbyggda. Bedömningsaspekt – Resonemang kring verk och epok. Eleven kan utläsa … hur något histo- riskt skeende (  resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och underbyggda resonemang.

Välutvecklade resonemang

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation. Välutvecklade resonemang som stöds av väl underbyggda resonemang om relevans och trovärdighet hos källorna. Kommunicera med anpassning till syfte och målgrupp.
Snorre sal

Välutvecklade resonemang

eleven fÖr resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojÄmlika levnadsvillkor i vÄrlden och ger dÅ vÄlutvecklade och vÄl underbyggda fÖrslag pÅ hur mÄnniskors levnadsvillkor kan fÖrbÄttras. a Du ska därför nu utveckla resonemang kring din idol och idoler generellt. Du behöver titta på mediebilder och läsa något om din idol/förebild för att kunna resonera. Du får gärna säga var och hur du bygger dina ställningstagande.

resonemang, samhällskunskap, styrdokument, värdeord, Abstract Kunskapskraven är ständigt diskuterade och det är en diskussion som förs på olika nivåer. Som lärare måste du däremot förhålla dig till dem och framför allt arbeta med dem. Det finns olika svårigheter med kunskapskraven. En av dem är värdeorden och i samhällskunskap ska På denna sida kan du än så länge hitta elevexempel från: En Massa Media (massmedia) Källkritik Forna samhällen (Antiken) Allt-hänger-samman (företag- & samhällsekonomi) Allt-hänger-samman: företag- & samhällsekonomi Vi har nu haft förhör på frågor som rör både företags- och samhällsekonomi.
Handbok för demokrater

är det martins granne eller syster som tvättar mopeden_
vat included in price
skatt arva hus
vistaprint moms faktura
kunskapsprov körkort test
hjalmar strömerskolan strömsund

Inrikes "Gröna beviset" kan öppna för resor - Norra Skåne

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga Övning i att lita på kamratbedömning.