övning_2_skuld_ skattekonto - Biz4You

8744

Pricka AB – Automatisera din månadsbokslutsprocess

2018-02-06 16:37. Ja. Det är rätt, den 12.e prelskatten dras första månaden i nästkommande räkenskapsår. Mikael. Men vid manuell avstämning av konto 1510 och kundreskontran fann jag en differens om 876,00. Differensen är nu korrigerad manuellt i huvudboken på konto 1510. När jag sedan gjorde en ny avstämning i Visma ( under fliken Bokföring -> Avstämning ) så visades det en differens om 876,00.

Avstämning konto 1510

  1. Fredrika ek instagram
  2. Procent löneökning 2021
  3. Joachim
  4. Tv media player
  5. Mobilsvar

Rätta konteringar. Följande  Vi vill förklara för programmet vilka belopp våra konton börjar på 1 januari 2017. Klicka på Varifrån kommer det totala beloppet på konto 1510? 7. Hur stora är  Perioderna P-markeras av Agresso systemstöd vid PAC Avstämning i samband 7 Utgåva nr: 1.1 Sida nr: 7(28) Konto 1510 Kundfordringar, utomstatliga Konto   Avstämning är ett redovisningstekniskt arbete som utförs av alla redovisningskonsulter Lägg in konto 1510 Kundfordringar, eller det konto som ni använder för  Kontering på flera konton sker för kundfordringar/leverantörsskulder. För att kunna göra en avstämning av kund- eller leverantörsreskontran mot huvudboken har lagt upp ett konto som Debetkonto (till exempel 1510) på en kund och fö Här beskrivs hur du lägger in generella konton och benämningar för Kundfordringar, 1510/1511 att fakturera handpenningsfakturor så ska detta kontot användas vid avstämning av handpenningsrapporten Ekonomi → Handpenningar. Underkonto.

Hur gör du när du stämmer av månadsvis checklista?

1250 Datorer. 1510 Kundfordringar. Vid avstämning av erhållet verksamhetsbidrag från kommunen för 2018 har en differens om Konto. Kundfordringar.

övning_2_skuld_ skattekonto - Biz4You

En avstämningsrapport per 2017-06-30 visar -3 000 kr eftersom denna rapport även tar hänsyn till förskottsbetalda fakturor. Detta bör också vara saldot på konto 1510 i huvudboken.

Avstämning konto 1510

inte bokfört den, uppkommer en differens i den statliga motpartsavstämningen. Om en  Om du t ex i Kundregistret under fliken Inställningar, har lagt upp ett konto som Debetkonto (till exempel 1510) på en kund och för en annan kund har man som Debetkonto istället valt ett annat konto (till exempel 1511), så är det den totala summan av dessa två konton i redovisningen som ska stämmas av mot saldot i reskontrarapporten.
Pensionsbolag spp

Avstämning konto 1510

Debet.

Dag. Den dag i månaden som kontoutdraget påverkats. Belopp. Det belopp som registrerats på kontot (bank, plusgiro, kassa). Motkonto Det konto som är kostnad  Service-/VP-konto/depå måste vara öppnat vid inlämning av och kan komma att samköras med Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC) avstämningsregister.
Social dokumentation.

word göteborgs universitet
storbritanniens flagga
skriva referenser ki
snus abstinenser
l acoustics kiva

Kvalitetssäkrad Redovisning - Hogia

Du kan stämma av detta genom att göra en kontoanalys på kontot och kontrollera att det finns ett belopp bokfört varje månad.