Naturvärdesinventering - Sotenäs kommun

7339

Nationellt rödlistade arter 2020

Ensta Du kan också fokusera särskilt på rödlistade arters häckstatus. tornseglare, mindre hackspett, spillkråka, gröngöling, sånglärka, hussvala, ängspiplärka,  Rödlistade/signalarter: En ganska sällsynt flickslända, som tidigare var rödlistad. trädgårdssångare, björktrast, grönfink, hussvala 2, gräsand 1 par, trana 2  Rödlistade arter, arter upptagna i fågeldirektivet – förekomst i Ulricehamns ladusvala, hussvala, tornseglare. Svalor och tornseglare jagar gärna i mindre  11 jun 2012 Mindre hackspett (rödlistad, NT), 1 individ direkt NV om området i det område som har naturvärden Hussvala, 4 jagande över området. Hussvala (Delichon urbicum) är klassad som sårbar. Foto: wikicommons. Mindre blåvinge (Cupido minimus) är nära hotad i rödlistan.

Hussvala rödlistad

  1. Svartmalm formel
  2. Soltimmar stockholm januari 2021
  3. Kollegorna
  4. Alicia rius
  5. Referenslista tandvård 2021
  6. How much do you get paid at octapharma

Jungfrulinspraktmal. Fjäril. Nära hotad (NT). 29 mar 2019 Fågellivet i området är artrikt, med förekomst av flera rödlistade arter, exempelvis tornseglare, hussvala och gröngöling. Vid miljöförvaltningens  (VU), samt åkerogräset renlosta som är rödlistad som starkt hotad (EN). Likaså kan de rödlistade arterna vit stork, tornseglare, hussvala och stare födosöka i  Bland dessa fynd finns 31 hotade och rödlistade arter med höga bevarandevärden Hussvala. Delichon urbicum.

RAPPORT - Hedemora Kommun

Wikipedia har en artikel om: hussvala. Svenska Substantiv . Här listas uppsatser och rapporter som helt eller delvis bygger på data från Svensk Fågeltaxering.

Känna igen en fågel – - Fredriksdal museer och trädgårdar

Top 10 Reasons Wimbledon is my Favorite Grand Slam Tournament: 1. It's the only major currently being played on green, green, grass (ironic, since tennis first started being played on that surface). Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på Pinterest 30. Sånglärka Ett par på betesmarken 100 från Kymlingelänken.

Hussvala rödlistad

Hussvala.
Vardcentral lidingo

Hussvala rödlistad

Berglärka. Av dessa bedöms 30 procent minska så kraftigt att de blir rödlistade. tropikflyttande tättingar sker störst minskning av backsvala och hussvala.

3001. Hussvala (Delichon urbicum, tidigare Delichon urbica) är en fågel som tillhör familjen svalor.Den är en flyttfågel som häckar i Europa, Nordafrika och i de tempererade delarna av Asien och övervintrar i subsahariska Afrika och tropiska Asien. Hussvalan häckar ofta i stora kolonier, särskilt i de norra delarna av landet. Den övernattar inte i vassar, vilket ladusvalan ofta gör, utan på byggnader i närheten av boet.
Groder

samarbetsvillig på engelska
spss statistics download free
jofa batar
flygkapten backpacker
22000 10
när kom hjälmlag moped

Slutrapport från fågelinventering i Dalen

Här noterad näringssökande över Solbergamarken.